โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์สัย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพธิ์สัย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพธิ์สัย
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ p_anyula@hotmail.com
เว็บไซต์ -