โรงเรียนกศน.ตำบลสวนจิก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสวนจิก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สวนจิก
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ sgarida@hotmail.com