โรงเรียนกศน.ตำบลหนองใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองใหญ่
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ fren_053@hotmail.com
เว็บไซต์ -