โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองเปลือย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเมืองเปลือย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เมืองเปลือย
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ homerocm_9286@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -