โรงเรียนกศน.ตำบลศรีสมเด็จ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลศรีสมเด็จ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ศรีสมเด็จ
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ supot2520@hotmail.com
เว็บไซต์ -