โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ทอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพธิ์ทอง
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ kitti.nfe@gmail.com
เว็บไซต์ -