โรงเรียนกศน.ตำบลบุ่งเลิศ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบุ่งเลิศ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บุ่งเลิศ
เขต/อำเภอ เมยวดี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -