โรงเรียนกศน.ตำบลชุมพร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลชุมพร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ชุมพร
เขต/อำเภอ เมยวดี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -