โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านดู่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านดู่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านดู่
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ cheereeya@gmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4618/005/