โรงเรียนกศน.ตำบลขี้เหล็ก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลขี้เหล็ก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ขี้เหล็ก
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ cheereeya@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4618/004/