โรงเรียนกศน.ตำบลหนองบัว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองบัว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองบัว
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ ake7000@gmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4618/003/