โรงเรียนกศน.ตำบลโหรา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโหรา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โหรา
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ cheereeya@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4618/007/