โรงเรียนกศน.ตำบลหนองขาม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองขาม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองขาม
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ M_Supattar@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4618/008/