โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหมื่นถ่าน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองหมื่นถ่าน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองหมื่นถ่าน
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ vo_bootsitong@hotmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4618/002/