โรงเรียนกศน.ตำบลอาจสามารถ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลอาจสามารถ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล อาจสามารถ
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ sorochoatmat@gmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4618/001/