โรงเรียนกศน.ตำบลท่าหาดยาว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าหาดยาว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าหาดยาว
เขต/อำเภอ โพนทราย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ oa050526@gmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4612/004/