โรงเรียนกศน.ตำบลยางคำ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลยางคำ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ยางคำ
เขต/อำเภอ โพนทราย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pitakkhae@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4612/002