โรงเรียนกศน.ตำบลศรีสว่าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลศรีสว่าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ศรีสว่าง
เขต/อำเภอ โพนทราย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ channarongnoi@gmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4612/005