โรงเรียนกศน.ตำบลสามขา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสามขา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สามขา
เขต/อำเภอ โพนทราย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ ksnsamkar@gmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4612/003