โรงเรียนกศน.ตำบลโพนทราย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพนทราย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพนทราย
เขต/อำเภอ โพนทราย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pichai_boy101@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4612/001/