โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองสรวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเมืองสรวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เมืองสรวง
เขต/อำเภอ เมืองสรวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ cherdyakorn.003@gmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4614/001/