โรงเรียนกศน.ตำบลกกกุง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกกกุง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กกกุง
เขต/อำเภอ เมืองสรวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ manit.nanudon.1234@gmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4614/010/