โรงเรียนกศน.ตำบลคูเมือง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคูเมือง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คูเมือง
เขต/อำเภอ เมืองสรวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ tanaboudee@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4614/006/