โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหิน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองหิน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองหิน
เขต/อำเภอ เมืองสรวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ mimimal_pui@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4614/009/index.php