โรงเรียนกศน.ตำบลหนองผือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองผือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองผือ
เขต/อำเภอ เมืองสรวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ siriyong_jum@hotmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4614/004/index.php