โรงเรียนกศน.ตำบลจำปาขัน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลจำปาขัน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล จำปาขัน
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Aroonsak_D@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4615/008/