โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งศรีเมือง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งศรีเมือง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งศรีเมือง
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ j-janny 123123@gmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4615/009/