โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งกุลา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งกุลา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งกุลา
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ phu_pha2555@hotmail.com
เว็บไซต์ 202.143.139.101/4615/006/