โรงเรียนกศน.ตำบลช้างเผือก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลช้างเผือก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ช้างเผือก
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ tongtang_8741@hotmil.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4615/010/index.php