โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยหินลาด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลห้วยหินลาด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ห้วยหินลาด
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ riam_2524@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4615/015/