โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำคำ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลน้ำคำ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล น้ำคำ
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nuch213@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4615/002/