โรงเรียนกศน.ตำบลหัวช้าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหัวช้าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หัวช้าง
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ fonand_fon@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4615/011/