โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งหลวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งหลวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งหลวง
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Jetbaber@gmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4615/007/