โรงเรียนกศน.ตำบลหัวโทน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหัวโทน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หัวโทน
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Ranet138@gmail
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4615/013/