โรงเรียนกศน.ตำบลหินกอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหินกอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หินกอง
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Kun_kunn@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4615/005/