โรงเรียนกศน.ตำบลนาใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาใหญ่
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nayia@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4615/001/