โรงเรียนกศน.ตำบลดอกไม้

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดอกไม้
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดอกไม้
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ kamsamai_2012@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4615/004/