โรงเรียนกศน.ตำบลสระคู

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสระคู
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สระคู
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pochanajit@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4615/003/