โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหลวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองหลวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองหลวง
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ kumpee-101@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4616/006/