โรงเรียนกศน.ตำบลศรีวิลัย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลศรีวิลัย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ศรีวิลัย
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ selaphum_max@hotmail.com
เว็บไซต์ korsornorroiet.nfe.go.th/4616/009/