โรงเรียนกศน.ตำบลเหล่าน้อย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเหล่าน้อย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เหล่าน้อย
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://roiet.nfe.go.th