โรงเรียนกศน.ตำบลวังหลวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังหลวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังหลวง
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ ้http://roiet.nfe.go.th