โรงเรียนกศน.ตำบลนาแซง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาแซง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาแซง
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pudeely.734@gmail.com
เว็บไซต์ -