โรงเรียนกศน.ตำบลกลาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกลาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กลาง
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nfe10kleng@gmail.com
เว็บไซต์ nfe10kleng@gmail.com