โรงเรียนกศน.ตำบลหนองขุ่นใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองขุ่นใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองขุ่นใหญ่
เขต/อำเภอ หนองพอก
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -