โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ศรี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพธิ์ศรี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพธิ์ศรี
เขต/อำเภอ โพธิ์ชัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -