โรงเรียนกศน.ตำบลโคกสูง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกสูง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกสูง
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ samanat_88@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4613/009/