โรงเรียนกศน.ตำบลวังสามัคคี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังสามัคคี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังสามัคคี
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ b.supunya@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -