โรงเรียนกศน.ตำบลพรมสวรรค์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพรมสวรรค์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พรมสวรรค์
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pom_8472@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4613/008/