โรงเรียนกศน.ตำบลคำนาดี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคำนาดี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คำนาดี
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ aoritry@hotmail.com
เว็บไซต์ -